Komunikujte maximálně flexibilně, přesně tak, jak potřebujete

  • Měňte vizuály dle potřeby v přesně stanovený datum a čas
  • Nasazujte spoty podobně jako v televizi přesně dle vašich akcí
  • Propagujte více produktů od jedné či více značek v rámci jednoho nakoupeného času
  • Dynamicky komunikujte jiný produkt ráno, odpoledne nebo večer

Využijte maximální potenciál animovaného spotu

Používejte pomalou a / nebo postupnou animaci kreativních prvků včetně přechodů, změn barev, pomalého posouvání, postupného zvětšování, změn textů či animaci jen určité části kreativy.

Animace by měla být pomalá a přechody by neměly být příliš rychlé a řezané. Pozadí se může pomalu posouvat nebo přibližovat, ale nemělo by blikat. Text může postupně mizet, najíždět nebo se objevovat, ale neměl by příliš pulzovat. Příliš rychlé přechody totiž mohou vést k tomu, že cestující uvidí jen část komunikovaného sdělení.

Využijte sílu digitální komunikace v metru

Posiluje interakci s publikem

Až o 60 % delší interakce publika s kampaní

Zvyšuje zásah kampaně

Až o 24 % vyšší počet zhlédnutí kampaně

Podporuje zapamatovatelnost reklamního sdělení

Kreativně zpracované kampaně si lidé více a déle pamatují